Privacy verklaring & Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:


Hotel-Grand café De Gravin van Vorden werkt onder de uniforme voorwaarden van KHN. Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. De UVH liggen bij ons ter inzage, kunt u hier bekijken. (KHN | Uniforme Voorwaarden Horeca Nederlands).

Privacy Verklaring:


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u gebruik maakt van deze website, onze diensten en/of als u deze aan ons verstrekt.

 1. Voor- en achternaam 
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. IP-adres
 5. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 6. Internetbrowser en apparaat type
 7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een reservering op deze website te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken géén bijzonder of gevoelige persoonsgegevens en hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Neem contact met ons op als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan verwijderen wij deze informatie.


Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 1. Om uw reservering te maken en bevestigen.
 2. Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 4. Om bezoekersstatistieken van deze website bij te houden.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij nemen géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar het hierboven genoemde e-mailadres. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy maakt u op deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek: gravinvanvorden@ziggo.nl, 06-26012368


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem dan contact met ons op via het hierboven genoemde e- mailadres als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn.